... and your vision becomes reality

Commissarissen

De partners van GENERON vervullen al meer dan 15 jaar commissariaat posities in uiteenlopende branches. Onze betrokkenheid is oprecht en intensief.

De taak van een onderneming is klanten bedienen, maar de reden dat een bedrijf überhaupt bestaat, is zorgen voor de mensen die er werken, en voor de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken. Je moet van alles doen om vertrouwen te creëren maar het begint met eerlijkheid en het team voorop stellen. Je moet wat je doet en bereikt afmeten aan het belang ervan voor anderen. Pas dan zie je dat je waardevol werk levert. Je moet drie dingen in de gaten houden: ten eerste moet je inzien dat je werk belangrijk is. Ten tweede moet je werk een duidelijk doel dienen waar jezelf ook in geloofd. Ten derde moeten alle plannen, beslissingen en acties gestuurd worden door waarden. Werk is pas waardevol als aan alle drie voorwaarden voldaan is.

Een commissaris houdt primair toezicht op het beleid en uitvoering van het beleid van een onderneming (meestal B.V. of N.V.) namens aandeelhouders en stakeholders. In de Nederlandse Corporate Governance Code wordt uitvoerig beschreven welke taken hierbij horen. Denk bijvoorbeeld aan het toezichthouden op kwaliteit en integriteit van de financiële besluitvorming. Maar ook op de effectiviteit van de risicobeheersing- en controlesystemen.

De laatste jaren voorziet de rol van commissaris echter ook steeds meer in nieuwe doelen die belangrijk(er) zijn geworden. Zo is de invloed van de onderneming op het klimaat en op de samenleving, en omgekeerd, een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de bestuurskamer. 

GENERON heeft ervaring in de meeste facetten van het commissariaat en biedt u de mogelijkheid aan om via een commissaris kennis in huis te halen om uiterlijk in 2030 te voldoen aan de Nederlandse uitwerking van de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive uit 2023.

Contactgegevens

lijntje

Bedrijfsgegevens

KvK: 14130694
BTW: 8221.71.429.B01

Algemene voorwaarden
Scroll naar boven