... and your vision becomes reality

Personeel- en salarisadministratie

In de basis verzorgt GENERON natuurlijk uw periodieke salarisverwerking. Maar er komt nog veel meer bij. Denk daarbij aan uw loonaangifte, pensioenaangifte, ziek- en herstelmeldingen, meldingen aan pensioenfonds en verzekeraar. Maar ook het loonjournaal en een betaalbestand voor de uitbetaling aan uw werknemers. Jaarlijks ontvangt u uitgebreide jaaroverzichten.

Ook bieden wij u managementinformatie zodat u een goed beeld krijgt van uw werkgeverskosten. GENERON kan u behulpzaam zijn bij het adviseren met betrekking tot subsidies, bedrijfsreglementen en arbeidsovereenkomsten. Natuurlijk kunt u ook terecht bij GENERON voor al uw vragen omtrent het aannemen of ontslaan en het belonen van uw personeel.

GENERON kan u helpen met alle aspecten rondom de personeel- en salarisadministratie die tegenwoordig een belangrijke rol spelen. Het is enerzijds natuurlijk een door de overheid opgelegde administratieve verplichting, maar anderzijds kan het u belangrijk inzicht geven in het sturen van uw (personeels)beleid.

Contactgegevens

lijntje

Bedrijfsgegevens

KvK: 14130694
BTW: 8221.71.429.B01

Algemene voorwaarden
Scroll naar top