... and your vision becomes reality

Proces management

Na een faillietverklaring verliest de schuldenaar de beheers- en beschikkingsbevoegdheid over het vermogen van het bedrijf. Alleen een door de rechter benoemde curator is nu nog bevoegd het beheer over het vermogen uit te oefenen. Een faillissement betekent daarbij het einde van een onderneming. Het gevolg is een verlies van kapitaal en arbeidsplaatsen.

Voorafgaand aan de faillietverklaring is er vaak al het één en ander gebeurd. Zo zullen banken het krediet hebben opgezegd, leveranciers zijn gestopt met leveren en de onderneming is in een negatief daglicht komen te staan, etc. etc.. Onder deze omstandigheden is het zeer lastig om na het faillissement een rendabele doorstart te maken.

De pre-pack oplossing
Een ondernemer die inziet dat een faillissement onafwendbaar is kan de rechtbank in wiens arrondissement de onderneming zich bevindt al voor de faillietverklaring vragen om een pre-pack. Besluit de rechtbank om de pre-pack toe te passen, dan benoemt zij een deskundige. Deze persoon bekijkt de situatie van de onderneming en beoordeelt of een doorstart na faillissement mogelijk is. De deskundige wordt in Nederland ook wel de stille bewindvoerder of de beoogde curator genoemd.

Helaas is de pre-pack oplossing in Nederland niet algemeen geaccepteerd, ondanks een aantal zeer succesvolle ervaringen.

GENERON pre-pack oplossing: proces management
Als uw onderneming in zwaar weer is, wilt u het liefste dat niemand dat ziet; het keeping up appearances syndroom. U heeft op zo’n moment vooral behoefte aan een persoon die u ondersteunt in het afwenden van een faillissement. Deze persoon dient u de gelegenheid te geven om nog vóór het faillissement (1) het bedrijf beter te leren kennen en (2) inzicht te krijgen in de onderdelen van het bedrijf waarmee mogelijk in de toekomst een geslaagde doorstart kan worden gemaakt. 

Alle bestaande processen en procedures worden tegen het licht gehouden en mogelijkerwijs kan gekeken worden naar (of in ieder geval een shortlist gemaakt worden van) mogelijke kopers. Er worden eventueel zelfs al oriënterende gesprekken opgezet met de belangrijkste betrokken partijen (leveranciers, potentiële kopers van de onderneming, etc.). De schuldeisers behoren niet tot deze betrokkenen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat naar buiten kenbaar gemaakt wordt wat de inhoud van de besprekingen is geweest. 

Bij de GENERON pre-pack oplossing werken we in volledige stilte aan een reddingsplan voor uw onderneming inclusief een (afgeslankt) doorstartscenario. Indien uw onderneming dus in moeilijkheden verkeerd en u het gevoel van machteloosheid bij uw keel grijpt, aarzelt u dan niet en neem gelijk contact op met GENERON. 

Contactgegevens

lijntje

Bedrijfsgegevens

KvK: 14130694
BTW: 8221.71.429.B01

Algemene voorwaarden
Scroll naar boven