... and your vision becomes reality

Definitieve prijsbepaling

lijntje

Na het due diligence onderzoek komen partijen nogmaals bijeen om te onderhandelen over de prijs. De koper heeft nu specifieker kunnen onderzoeken of de uitgangspunten waarop hij zijn bod heeft gebaseerd opgaan. Het due diligence onderzoek is er met name op gericht dieper in de vastgelegde afspraken tussen het bedrijf en derden te duiken. Voor GENERON betekent dit onder meer een analyse (een quickscan) van fiscale en juridische afspraken die overgenomen dienen te worden (lopende contracten), een analyse van afspraken met werknemers (personeelscontracten, POPs, etc.), een uitgebreid activa onderzoek (voorraadbeheer, doorlooptijden, etc.), lopende crediteuren /debiteuren contracten, etc. Afhankelijk van het type deal, kijken we (hoofdzakelijk) naar de integratiemogelijkheden en presenteren we vooraf aan fase 6 een integratierapport.

De (boekhoudkundige) cijfers van de over te nemen onderneming veranderen door het due diligence onderzoek en ons integratierapport uiteraard niet, maar de waarde van een onderneming kan hierdoor wel degelijk beïnvloed worden. Indien bijvoorbeeld de voorzieningen die de onderneming heeft gevormd te laag zijn of indien er (reeds op korte termijn) diepte-investeringen gedaan dienen te worden, heeft dat direct invloed op de vrije kasstromen in de komende jaren en daarmee op de waarde nu.

In tegenstelling tot veel collegae bespreken wij altijd de bevindingen van een due diligence onderzoek met onze cliënt en (grotendeels) de tegenpartij. Idem vragen we (contractueel vastgelegd) de partij die bij onze cliënt een due diligence onderzoek uitvoert, haar bevindingen (hoofdlijnen) achteraf met ons te delen.

Na het due diligence onderzoek wordt een definitief bod uitgebracht.

Tip in deze fase: wijkt uw definitief bod negatief af van de waarde die u eerder hebt genoemd, dient u dit te verklaren aan hand van de bevindingen uit het due diligence onderzoek. Kunt u dit niet uiteenzetten c.q. verklaren, kan/mag uw definitieve bod niet lager zijn dan de waardebepaling! Uiteraard kan er altijd een verschil van interpretatie zijn. Toch leggen we dit bij GENERON in de intentieovereenkomst die beide partijen hebben getekend, vast. We nemen preventief fikse boeteclausules op om partijen die willen pokeren zoveel mogelijk te weren.

Als de definitieve prijs is overeengekomen, start de contractonderhandeling.

Bij de koop van een kwekerij speelden de diepteinvesteringen een cruciale rol. De verkopende ondernemer had de laatste jaren weinig geïnvesteerd in (het verbeteren van onder meer) de bewateringstechniek. Het bestaande systeem werkte prima en de reparatiekosten per jaar behoorden volgens hem tot de laagste in de markt. Na ons eerste onderzoek bleek dat in euro’s ook daadwerkelijk zo te zijn; de onderhoudskosten waren relatief laag. Datzelfde concludeerden we echter over de omzet per m2; deze lag meer dan 10% onder de verwachting. We adviseerden onze cliënt om een technisch rapport te willen laten opstellen door een onafhankelijke expert. De verkoper stemde toe mits onze cliënt de kosten (€12.000) zou betalen. Na onderzoek bleek het systeem helemaal niet vlekkeloos te werken en broodnodig aan vervanging toe te zijn. De definitieve prijs lag hierdoor ruim 20% onder ons niet-bindende bod.

Contactgegevens

lijntje

Bedrijfsgegevens

KvK: 14130694
BTW: 8221.71.429.B01

Algemene voorwaarden
Scroll naar boven