... and your vision becomes reality

Verkopen aan derden

Een bedrijfsoverdracht staat of valt met een goede planning en voorbereiding.
Vier fasen dienen derhalve doorlopen te worden:
1. Oriëntatiefase
2. Technische voorbereiding
3. Overdracht
4. Na de overdracht

Fase 1: oriëntatie
In deze fase is vooral uw gewenste rol ná de bedrijfsovername een belangrijk aandachtspunt. Trekt u zich volledig terug of blijft u een rol spelen op de achtergrond? En hoe zit het bijvoorbeeld met uw opvolging? Een gedetailleerd plan van aanpak helpt u om het proces van uw bedrijfsovername goed te doorlopen.

Fase 2: technische voorbereiding
Nu er een duidelijk plan van aanpak is, krijgt u deskundig advies over de meest geschikte overdrachtsvorm en de route naar deze overgangsvorm. Een bedrijf overdragen kan namelijk op veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld door aandelenverkoop of verkoop van activa. Daarnaast spelen de juridische, fiscale en financiële aspecten voor u én uw opvolger een belangrijke rol. Welke vorm (juridisch, fiscaal en financieel) voor u interessant is, hangt af van uw persoonlijke situatie nu en uw wensen voor de toekomst. Uitermate belangrijk om daar voldoende aandacht aan te besteden.

Fase 3: overdracht
In goed overleg maakt GENERON uw bedrijf verkoopklaar. Dit betekent onder andere de waardering van uw bedrijf, identificeren van geschikte partijen en het voeren van onderhandelingen. Tijdens de waardebepaling van uw bedrijf adviseert en begeleidt GENERON u intensief. Hierna volgt het opstellen en tekenen van de contracten, de aandelenoverdracht en de afhandeling van activa en passiva.

Fase 4: na de overdracht
Na de bedrijfsoverdracht komt u voor belangrijke keuzes te staan. Wat gaat u bijvoorbeeld na de bedrijfsovername doen met het verkregen vermogen (klik op DGA in privé)? Hoe neemt u afstand van uw onderneming?

GENERON doorloopt samen met u alle fasen en helpt u vóór, tijdens en na de bedrijfsoverdracht structuur te blijven zien.

Contactgegevens

lijntje

Bedrijfsgegevens

KvK: 14130694
BTW: 8221.71.429.B01

Algemene voorwaarden
Scroll naar boven