... and your vision becomes reality

Pre-oriëntatie

lijntje

Is het wel eens in u opgekomen om zelf een onderneming te beginnen of over te nemen? Behoort u dan tot de 94% die het wel eens denkt en dan net zo snel het idee weer opzij legt? Of behoort u tot de 6% die er meer mee doet? Van deze 6% durven uiteindelijk 41% (dus zo’n 2,5%) de stap te zetten. De overige 59% staakt om welke reden dan ook met het idee uit te werken. Helaas blijkt dat van deze 2,5% die de stap durven te zetten er slechts 32% ondernemer worden en het na 1 jaar ook nog zijn. Dat betekent dat 0,8% slaagt! Hoe komt dat?

Ondernemen gaat per definitie over risico’s nemen, uitdagingen niet uit de weg gaan, onzekerheid in uw leven introduceren en verantwoordelijkheid nemen. Zo simpel is dat! De meeste mensen denken juist aan de tegenpolen hiervan: hoge (stabiele) opbrengsten, gewoon voortzetten, (vaste) winst opstrijken én (alvast) uitgeven en tenslotte aan verantwoordelijkheid delegeren (doorschuiven naar de werkvloer).

Een van onze collegae heeft een slogan die (vrij vertaald) het volgende zegt: “doe wat je leuk vindt en word je eigen baas”. Klinkt motiverend en zal sommigen ook daadwerkelijk inspireren, maar er spreekt weinig realiteitszin uit.

GENERON vindt dat u, voordat u begint aan ondernemerschap, voor uzelf reeds een aantal vragen beantwoord moet hebben. Welke vragen? Nou bijvoorbeeld:

We noemen dit de preoriëntatiefase; u gaat eerst volledig bij uzelf ten rade om te achterhalen of u bereid bent heel veel opzij te zetten voor die kleine kans succesvol te zijn. Deze fase moet u niet ontmoedigen, maar bemoedigen na te denken over uw toekomst. Het is geen “softie” discussie en het heeft ook niks met mindfullness te maken. Het gaat om u (en uw gezin), uw toekomstperspectief en uw risicobereidheid. Voldoende redenen zo denken we bij GENERON om serieus op te pakken.

Tip in deze fase: als steeds weer die gedachte bij u op de deur blijft kloppen, dan is het echt goed om daar eens echt bij stil te staan. Durf alle gedachtes toe te laten en te onderzoeken. Maar doe het ook echt. Schrijf het op, lees het opnieuw, herschrijf het, maar blijf doorgaan tot de gedachte voor uw gevoel helemaal op papier staat. Leg het even weg en herhaal bovenstaande. Wat is de conclusie? Bent u klaar voor het ondernemerschap of niet? Zo ja, ga naar de volgende fase. Zo neen, dan was dit hoe dan ook een zeer essentiële handeling. Leg het schrift niet te ver weg want de volgende keer dat de gedachte weer opkomt, neemt u het weer ter hand. U leest en herschrijft (indien nodig) uw eigen woorden en vormt weer opnieuw een conclusie.

Een bijzondere client was een koppel dat na hun prepensioen (62 resp. 58) een B&B zijn begonnen. Zij hebben er een heel werkleven over gedaan om tot de conclusie te komen dat ze toch graag wilden (en uiteindelijk durfden te) ondernemen. Ze zijn inmiddels beiden de 70 gepasseerd maar de passie van het ondernemen is springlevend.

Contactgegevens

lijntje

Bedrijfsgegevens

KvK: 14130694
BTW: 8221.71.429.B01

Algemene voorwaarden
Scroll naar boven