... and your vision becomes reality

Estate planning

Estate betekent nalatenschap. Het begrip estate planning komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten en slaat op juridische en fiscale begeleiding van de overgang en het behoud van (familie)vermogen. Het is eigenlijk een gecontroleerde en gefaseerde vorm van vermogensoverdracht.

Zowel hoogconjunctuur – een sterke economie waarin veel geld wordt verdiend – als crises hebben flinke invloed op de omvang van vermogens. Het doel van estate planning is om het opgebouwde vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Hoe dat het beste kan heeft alles te maken met (de mogelijkheden én onmogelijkheden in de) schenk- en erfbelasting.

Estate Planning komt er in principe op neer dat u, zonder het totale vermogen al te erg aan te tasten, uw toekomstige nalatenschap zodanig verlaagt dat daarover zo min mogelijk erfbelasting hoeft te worden betaald. U krijgt in dat traject te maken met schenkingsrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en fiscaal recht. Met wezenlijke vragen zoals “moeten wij onze huwelijkse voorwaarden wijzigen of niet” en/of “is het verstandig om al tijdens ons leven vermogen over te dragen?”. De te treffen regelingen moeten hoe dan ook naadloos op elkaar aansluiten om uw doel te bereiken.

Vermogensoverdracht is geen zaak van snelle beslissingen. Het (zuur verdiende) geld dat ermee gemoeid gaat, vraagt om weloverwogen keuzes. Daar komt bij dat tegenwoordig veel verschillende regelingen en eisen voor vermogensbehoud en overdracht gelden. Denk bijvoorbeeld aan de (fiscale) Bedrijfsopvolgingsregeling, het (aankomende) UBO-register, de verhoogde schenkvrijstelling voor de Eigen woning (per 2017) maar ook de aanpassingen in onze inkomstenbelasting in box 3 vanaf 2023 (nieuwe vrijstellingen en vermogensrendementsheffingen, etc.). Maar ook voor periodieke giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) gelden specifieke vereisten.

Bij GENERON kunnen we u als DGA, (vermogende) particulier, ANBI en eigenaar van NSW-landgoederen bij uw vermogensbehoud en –overdracht helpen. Wij denken met u mee en beantwoorden vragen als:

Contactgegevens

lijntje

Bedrijfsgegevens

KvK: 14130694
BTW: 8221.71.429.B01

Algemene voorwaarden
Scroll naar top