... and your vision becomes reality

Vermogensoverdracht en -planning

Het begrip estate planning komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten en slaat op juridische en fiscale begeleiding van de overgang en het behoud van (familie)vermogen. Het is eigenlijk een gecontroleerde en gefaseerde vorm van vermogensoverdracht.

Zowel hoogconjunctuur – een sterke economie waarin veel geld wordt verdiend – als crises hebben flinke invloed op de omvang van vermogens. Het doel van estate planning is om het opgebouwde vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Hoe dat het beste kan heeft alles te maken met (de mogelijkheden én onmogelijkheden in de) leggen we u graag uit.

Estate Planning komt er in principe op neer dat u, zonder het totale vermogen al te erg aan te tasten, uw toekomstige nalatenschap zodanig begint te verlagen dat daarover zo min mogelijk erfbelasting hoeft te worden betaald en degenen die vermogen van u ontvangen, hiermee kunnen werken. U krijgt in dat traject te maken met schenkingsrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en fiscaal recht. De te treffen regelingen moeten vooral uw wensen realiseren en dienen daardoor naadloos op elkaar aan te sluiten.

Vermogensoverdracht is geen zaak van snelle beslissingen. Het (zuur verdiende) geld dat ermee gemoeid is, vraagt om weloverwogen keuzes. Daar komt bij dat tegenwoordig veel verschillende regelingen en eisen voor vermogensbehoud en overdracht gelden. Denk bijvoorbeeld aan de (fiscale) Bedrijfsopvolgingsregeling, het (aankomende) UBO-register, de verhoogde schenkvrijstelling voor de Eigen woning (2017-2025) maar ook de aanpassingen in onze inkomstenbelasting in box 3 vanaf 2023 (nieuwe vrijstellingen en vermogensrendementsheffingen, etc.). 

Bij GENERON kunnen we u als DGA en/of (vermogende) particulier bij uw vermogensbehoud en –overdracht helpen.

Contactgegevens

lijntje

Bedrijfsgegevens

KvK: 14130694
BTW: 8221.71.429.B01

Algemene voorwaarden
Scroll naar boven