... and your vision becomes reality

Familiekapitaal

Heeft u(w familie) vermogen opgebouwd met een of meerdere ondernemingen? Of heeft u het uit een erfenis of schenking verkregen? Of misschien heeft u wel de lotto gewonnen. Dan wilt u wellicht dit vermogen behouden voor uw kinderen en op een verantwoorde wijze aan hen overdragen. Waarschijnlijk wilt u naast het financiële kapitaal ook de wijsheid aan uw kinderen meegeven hoe ze het familiekapitaal kunnen beheren.

Daarnaast kunt u uw kinderen vroegtijdig bij het (beheer van het familie)vermogen betrekken door bijvoorbeeld een besloten fonds voor gemene rekening op te zetten. Aan de andere kant kunt u er ook simpelweg voor kiezen het (familie)vermogen stapsgewijs over te dragen door bijvoorbeeld de aankoop van een huis te financieren, schenkingen te doen etc..

Het beheer van een familiekapitaal begint altijd met het uitzetten van een financiële strategie waarbij u de voor- en nadelen van de verschillende keuzes afweegt. Iedere keuze die u maakt kent voor- en nadelen. Bij GENERON beheren we familiefondsen met uiteenlopende strategieën. Hieronder bespreken we 2 voorbeelden.

GENERON beheert een aantal zogenaamde familiebanken. Bij zo’n financiële strategie denkt u met name aan de welvaart en zekerheid van meerdere generaties. De oudere generatie hoeft het geld niet op te potten of te investeren in derden. Het fonds investeert simpelweg in de familie; u kunt daarbij denken aan geld uitlenen aan familieleden die een eigen woning willen kopen, een eigen bedrijf willen opstarten of een participatie willen overnemen in het familiebedrijf van een oudere generatie. Het familiekapitaal is dan heel zuiver familievermogen.

Bij GENERON beheren we daarnaast een aantal fondsen die investeren in onroerend goed. Direct onroerend is en blijft een interessante investeringscategorie. Het onroerend goed heeft een direct rendement en een indirect rendement. Helaas heeft de overheid in 2019 besloten het fiscaal regime ten aanzien van vastgoed te gaan aanscherpen.

Vastgoed én vastgoed beheer
Bij vermogensetikettering, vastgoedtransacties en vastgoedontwikkelingen is actieve fiscale ondersteuning van zeer groot belang. Het bezit van bedrijfs- en/of kantoorruimte heeft niet alleen financiële, maar ook juridische en fiscale kanten. Dikwijls staan bij de onroerend zaaktransacties grote bedragen op het spel. Bij het huisvesten van een onderneming kunt u bijvoorbeeld te maken krijgen met huur en verhuur, huurkoop, eigendom of beperkte zakelijke rechten (opstal recht, erfpacht recht). Steeds als er sprake is van overdracht van een onroerende zaak – ook als het gaat om erfpacht recht en opstal recht – is het inschakelen van een deskundige zeer aan te bevelen.

Bij elke eigendomsoverdracht van een onroerende zaak, en het verkrijgen van goederenrechtelijke rechten daarop, is overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting verschuldigd. De beide belastingen kennen verschillende regelingen die betrekking hebben op onroerende zaken die tot het vermogen van een onderneming behoren. Te meer omdat het veelal om aanzienlijke bedragen gaat is het belangrijk tijdig een volledig inzicht te krijgen in alle fiscale en financiële gevolgen van zo’n transactie.

Veel ondernemer hebben hun onderneming verspreidt over meerdere vennootschappen. Het is heel gebruikelijk dat uw persoonlijke holding participeert in een tussenholding waarin u het zakelijke (en/of niet-zakelijke) vastgoed beheert. Deze tussenholding participeert vervolgens in uw werkmaatschappij waarin de activiteiten van uw daadwerkelijke onderneming zijn ondergebracht. Bij de overdracht van uw onderneming is het van essentieel belang de vermogensetikettering tijdig te evalueren opdat u voldoende tijd heeft om te schuiven met vermogensbestanddelen en te voldoen aan de fiscaaljuridische eisen die de wet hieraan stelt.

De verkrijging van aandelen in een onroerendezaaklichaam (OZL) kan een belastbaar feit zijn voor de overdrachtsbelasting. Dit geldt in beginsel ook voor het onderbrengen van dergelijke aandelen in een stichting administratiekantoor tegen uitreiking van aandelen. Er bestaat evenwel een goedkeuring op grond waarvan onder verschillende voorwaarden de heffing van overdrachtsbelasting achterwege kan blijven. Eén van die voorwaarden is dat alle aandelen van het onroerendezaaklichaam worden gecertificeerd en ondergebracht in een administratiekantoor. Thans is het ook toegestaan dat alle aandelen van het onroerendezaaklichaam worden ondergebracht in één administratiekantoor per aandeelhouder. Ministerie van Financiën 29 juni 2011, nr BLKB2011/137M (Stcrt 2011, nr 12049)

De staatssecretaris van Financiën heeft eind 2019 grootschalige verandering in box 3 vanaf 2023 aangekondigd. Laat u goed informeren over deze mogelijke veranderingen. Ook al veranderen de details (de concretisering) van de nieuwe regeling ongetwijfeld nog een aantal keren, de denkrichting zal niet meer veranderen.

“GENERON heeft onze familie geholpen bij het opzetten van een familiefonds in 2014. De begeleiding en ontzorging waren perfect. Nadat het familiefonds was opgericht, eindigde voor GENERON echter niet hun zorgplicht. Jaarlijks worden wij bijgepraat over de fiscale en juridische ontwikkelingen die van invloed zouden kunnen zijn op ons fonds. Wij kunnen GENERON alleen maar adviseren aan iedereen die serieus bezig wil zijn met ondernemen of met beheren van (familie)vermogen.” – Frank Walraven is voorzitter van het familiefonds dat alle panden beheert en sinds 2014 klant van GENERON.

 “Mijn 3 medevennoten en ik stonden als Fries bedrijf in beginsel niet open voor een adviseur die gevestigd is in Limburg. Gerben vond toch dat we eens een afspraak bij ons op kantoor moesten plannen want hij had een goed gesprek gehad met Patrick. Na dat gesprek waren we allemaal overtuigd. Inmiddels zijn we “totaal relatie” bij GENERON; zij verzorgen voor ons sinds die tijd de accountancy, de verzekeringen, het beheer van ons onroerend goed en het beheer van onze familiebank. Dankzij GENERON besparen we ruim 30% aan kosten per onderdeel t.o.v. vorige dienstverleners. Daarnaast zijn we alle 4 als ondernemer gegroeid door de gesprekken met Patrick. GENERON is voor ons de perfecte partner!” – Evert van Dongen, voorzitter Van Dongen Capital Management, directielid van de Van Dongen Groep én sinds 2016 klant van GENERON.

 

Contactgegevens

lijntje

Bedrijfsgegevens

KvK: 14130694
BTW: 8221.71.429.B01

Algemene voorwaarden
Scroll naar boven