... and your vision becomes reality

Contracten en transactie

In deze fase bespreken partijen de diverse contracten die nodig zijn voor de transactie. Een daarvan is de koopovereenkomst, waar de prijs en condities van de deal worden opgenomen. Daarin zou bijvoorbeeld opgenomen kunnen zijn dat de verkoper een deel van de aandelen houdt en/of een functie blijft bekleden na overname. In dat laatste geval worden ook de aandeelhoudersovereenkomst en managementovereenkomst onderhandeld. In andere gevallen kunnen overgangsfasen en/of -condities opgenomen zijn.

Een belangrijk onderdeel van de onderhandeling is de risicoverdeling tussen koper en verkoper. De koper zal om garanties en vrijwaringen vragen voor zaken die tijdens het due diligence duidelijk zijn geworden en die niet zo meegenomen (verdisconteert) in de koopsom. Zo zal de koper de risico’s op financiële tegenvallers zoveel mogelijk willen indekken, vooral als hij van mening is dat deze risico’s niet zijn opgenomen in de koopsom. Deze garanties kunnen betrekking hebben op diverse onderdelen, zoals boekhoudkundige cijfers of financiële (fiscale) aangelegenheden. Zoals bij alle investeringen geldt dat een top rendement tegen nul risico. Zo zit de wereld helaas niet elkaar. Garanties en vrijwaringen zijn niet bedoeld om alle risico bij de verkoper te leggen en alle rendement bij de koper. Ze zijn juist bedoeld om “what if” scenario’s (zaken die zouden kunnen gebeuren maar waar geen rekening mee is gehouden in de overnamesom) op voorhand geïdentificeerd te hebben inclusief de bijbehorende financiële afwikkeling.

Bij GENERON leggen we per definitie in iedere koopovereenkomst vast dat fiscale claims uit een periode van vóór de overnamedatum t.a.t. bij de verkopende partij komen te liggen of (indien die bekend is) in mindering wordt gebracht op de verkoopprijs. Aan onzinnige garanties waarborgen geven wij geen gehoor. Je bent ondernemer of je bent het niet. Ons adagio voor de start van een overnameproces: zoekt u zekerheid, blijf dan in loondienst.

Bij GENERON zijn we ook zeer terughoudend als de koopsom (deels) niet uitgekeerd wordt. We gaan dergelijke constructies hoofdzakelijk aan als het een familiebedrijf met familiekapitaal betreft. Bij een toetreder van buiten de familie of als we twijfelen aan de ondernemerskwaliteiten van het familielid, geven we de verkoper het advies om zeer terughoudend te zijn om (een deel van) de koopsom niet volledig bij verkoop te ontvangen.

De koopovereenkomst en alle andere overeenkomsten vormen samen de transactiedocumentatie.

Tip in deze fase: indien een deel van koopsom (max. 20%) schuldig gebleven wordt, leggen we beslissingsbevoegdheid (veto-ruling) van de huidige eigenaar vast in de koopovereenkomst en in de lening overeenkomst. Deze laatste heeft bij GENERON een maximale looptijd van 60 maanden.

Tijdens het due diligence onderzoek bleek het contract van een belangrijke afnemer van een staal- en aluminium bewerkend bedrijf binnen 3 maanden af te lopen. Aangezien contractueel was vastgelegd dat een aflopend afne-merscontract 6 maanden vooraf verlengd of opgezegd diende te worden, was dit een reëel ondernemersrisico bij de overname van dit staal- en aluminium bewerkend bedrijf. Volgens de verkoper zou het contract echter zonder meer voor een periode van 5 jaren worden verlengd. Als adviseur van de koper hebben derhalve berekend wat de waarde van afnemerscontract was (ongeveer 13% van de koopsom). We hebben laten vastleggen dat als het contract niet verlengd zou worden, een deel van de koopsom (ongeveer 13%) terugbetaald diende te worden. Dit deel van de koopsom bleef derhalve na de transactie achter op de derdengeldrekening van de notaris. Uiteinde-lijk werd een paar weken later een nieuw contract met de afnemer afgesloten en ontving de verkoper het restant bedrag van de koopsom van de notaris.

Contactgegevens

lijntje

Bedrijfsgegevens

KvK: 14130694
BTW: 8221.71.429.B01

Algemene voorwaarden
Scroll naar boven